Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: 16. ledna 2021

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují naše zásady a postupy týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich informací při používání služby a informují vás o vašich právech na ochranu soukromí a o tom, jak vás chrání zákon.

Vaše osobní údaje používáme k poskytování a vylepšování Služby. Používáním Služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Výklad a definice

Výklad

Slova, jejichž počáteční písmeno je velké, mají význam definovaný za následujících podmínek. Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v jednotném nebo množném čísle.

Definice

Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů:

 • Účet znamená jedinečný účet vytvořený pro vás pro přístup k naší službě nebo částem naší služby.
 • Společnost (v této Smlouvě označovaný jako „Společnost“, „My“, „Nás“ nebo „Náš“) odkazuje na EquipmentQ.
 • Soubory cookie jsou malé soubory, které jsou do vašeho počítače, mobilního zařízení nebo jakéhokoli jiného zařízení umístěny webovou stránkou a obsahují mnoho podrobností o vaší historii procházení na tomto webu.
 • Země odkazuje na: Berlín, Německo
 • přístroj znamená jakékoli zařízení, které má přístup ke Službě, jako je počítač, mobilní telefon nebo digitální tablet.
 • Osobní data je jakákoli informace, která se týká identifikované nebo identifikovatelné osoby.
 • Servis odkazuje na webovou stránku.
 • Poskytovatel služeb znamená jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, která zpracovává údaje jménem společnosti. Týká se to společností třetích osob nebo jednotlivců zaměstnaných Společností za účelem usnadnění Služby, poskytování Služby jménem Společnosti, poskytování služeb souvisejících se Službou nebo pomoci Společnosti při analýze toho, jak je Služba využívána.
 • Služba sociálních médií třetích stran odkazuje na jakýkoli web nebo jakýkoli web sociální sítě, přes který se Uživatel může přihlásit nebo si vytvořit účet pro používání Služby.
 • Údaje o použití odkazuje na data shromážděná automaticky, buď generovaná použitím Služby nebo ze samotné infrastruktury Služby (například doba trvání návštěvy stránky).
 • webová stránka odkazuje na EquipmentQ, přístupné z equipmentq.com
 • Vy znamená fyzickou osobu, která přistupuje k Službě nebo ji používá, nebo společnost nebo jiný právní subjekt, jménem kterého tato fyzická osoba přistupuje nebo používá Službu.

Shromažďování a používání vašich osobních údajů

Druhy shromážděných údajů

Osobní data

Při používání naší služby vás můžeme požádat, abyste nám poskytli určité osobní identifikační údaje, pomocí kterých vás můžeme kontaktovat nebo identifikovat. Osobní identifikační údaje mohou zahrnovat, ale nejsou omezeny na:

 • Emailová adresa
 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • Adresa, stát, provincie, PSČ, město
 • Údaje o použití

Údaje o použití

Údaje o používání se shromažďují automaticky při používání služby.

Údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu vašeho zařízení (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky naší služby, které navštívíte, čas a datum vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečné zařízení identifikátory a další diagnostická data.

Když přistupujete ke Službě prostřednictvím mobilního zařízení nebo prostřednictvím něj, můžeme automaticky shromažďovat určité informace, mimo jiné včetně typu používaného mobilního zařízení, jedinečného ID vašeho mobilního zařízení, adresy IP vašeho mobilního zařízení, vašeho mobilního zařízení operační systém, typ používaného mobilního internetového prohlížeče, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostická data.

Můžeme také shromažďovat informace, které váš prohlížeč zasílá, kdykoli navštívíte naši Službu nebo když přistupujete ke Službě prostřednictvím nebo prostřednictvím mobilního zařízení.

Informace ze služeb sociálních médií třetích stran

Společnost vám umožňuje vytvořit účet a přihlásit se k používání Služby prostřednictvím následujících služeb sociálních médií třetích stran:

 • Google
 • Facebook
 • Cvrlikání

Pokud se rozhodnete zaregistrovat prostřednictvím Sociální mediální služby třetí strany nebo nám jí jinak udělíte přístup, můžeme shromažďovat osobní údaje, které jsou již spojeny s účtem vaší sociální mediální služby, jako je vaše jméno, vaše e-mailová adresa, vaše aktivity nebo Váš seznam kontaktů přidružený k danému účtu.

Můžete mít také možnost sdílet další informace se společností prostřednictvím účtu služby sociálních médií vaší třetí strany. Pokud se rozhodnete poskytnout tyto informace a osobní údaje během registrace nebo jiným způsobem, dáváte společnosti souhlas s jejich používáním, sdílením a ukládáním způsobem, který je v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Technologie sledování a soubory cookie

Ke sledování aktivity v naší službě a ukládání určitých informací používáme soubory cookie a podobné technologie sledování. Používané sledovací technologie jsou majáky, značky a skripty ke shromažďování a sledování informací a ke zlepšování a analýze naší služby. Mezi technologie, které používáme, patří:

 • Soubory cookie nebo soubory cookie prohlížeče. Cookie je malý soubor umístěný ve vašem zařízení. Svému prohlížeči můžete dát pokyn, aby odmítl všechny soubory cookie nebo aby označil, kdy je soubor cookie odesílán. Pokud však nepřijmete soubory cookie, nebudete moci některé části naší Služby používat. Pokud jste neupravili nastavení svého prohlížeče tak, aby odmítal soubory cookie, může naše služba používat soubory cookie.
 • Flash cookies. Některé funkce naší Služby mohou využívat místní uložené objekty (nebo Flash Cookies) ke shromažďování a ukládání informací o vašich preferencích nebo vaší aktivitě v naší službě. Soubory Flash Cookies nejsou spravovány stejným nastavením prohlížeče, jaké se používá pro soubory cookie prohlížeče. Další informace o tom, jak můžete odstranit soubory cookie Flash, naleznete v části „Kde mohu změnit nastavení pro deaktivaci nebo odstranění místních sdílených objektů?“ Dostupné v https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html#main_Where_can_I_change_the_settings_for_disabling__or_deleting_local_shared_objects_
 • Webové majáky. Některé části naší Služby a naše e-maily mohou obsahovat malé elektronické soubory známé jako webové majáky (označované také jako jasné gify, pixelové značky a jednopixelové gify), které Společnosti například umožňují počítat uživatele, kteří tyto stránky navštívili. nebo otevřel e-mail a další související statistiky webových stránek (například záznam popularity určité sekce a ověření integrity systému a serveru).

Soubory cookie mohou být „trvalé“ nebo „relační“ soubory cookie. Trvalé soubory cookie zůstanou ve vašem osobním počítači nebo mobilním zařízení, když přejdete do režimu offline, zatímco soubory cookie relace budou odstraněny, jakmile zavřete webový prohlížeč. Další informace o cookies: Co jsou soubory cookie?.

Pro níže uvedené účely používáme relační i trvalé soubory cookie:

 • Nezbytné / základní soubory cookie

  Typ: Soubory cookie relace

  Spravováno: Nás

  Účel: Tyto soubory cookie jsou nezbytné k tomu, aby vám poskytovaly služby dostupné prostřednictvím webových stránek a umožňovaly vám využívat některé z jejich funkcí. Pomáhají ověřovat uživatele a předcházet podvodnému používání uživatelských účtů. Bez těchto souborů cookie nelze poskytovat služby, o které jste požádali, a tyto soubory cookie používáme pouze k poskytování těchto služeb.

 • Zásady používání cookies / upozornění na přijetí cookies

  Typ: Trvalé soubory cookie

  Spravováno: Nás

  Účel: Tyto soubory cookie identifikují, zda uživatelé souhlasili s používáním souborů cookie na webových stránkách.

 • Funkční soubory cookie

  Typ: Trvalé soubory cookie

  Spravováno: Nás

  Účel: Tyto soubory cookie nám umožňují zapamatovat si volby, které učiníte při používání webových stránek, například zapamatování vašich přihlašovacích údajů nebo jazykových preferencí. Účelem těchto souborů cookie je poskytnout vám osobnější zážitek a zabránit tomu, abyste při každém používání webových stránek museli znovu zadávat své preference.

Další informace o souborech cookie, které používáme, a vaše možnosti týkající se souborů cookie naleznete v našich zásadách používání souborů cookie nebo v části týkající se souborů cookie v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Používání vašich osobních údajů

Společnost může používat osobní údaje pro následující účely:

 • Poskytovat a udržovat naši Službu, včetně sledování používání naší Služby.
 • Správa účtu: ke správě vaší registrace jako uživatele Služby. Vámi poskytnuté osobní údaje vám mohou poskytnout přístup k různým funkcím Služby, které máte k dispozici jako registrovaný uživatel.
 • Pro plnění smlouvy: vývoj, dodržování a plnění kupní smlouvy na produkty, zboží nebo služby, které jste zakoupili, nebo jakékoli jiné smlouvy s námi prostřednictvím služby.
 • Kontaktovat vás: Kontaktovat vás e-mailem, telefonními hovory, SMS nebo jinými rovnocennými formami elektronické komunikace, jako jsou oznámení push mobilní aplikace týkající se aktualizací nebo informativní komunikace týkající se funkcí, produktů nebo smluvních služeb, včetně aktualizací zabezpečení, pokud je to nutné nebo přiměřené za jejich implementaci.
 • Poskytnout vám se zprávami, speciálními nabídkami a obecnými informacemi o dalším zboží, službách a událostech, které nabízíme, jsou podobné těm, které jste již zakoupili nebo o které jste se informovali, pokud jste se nerozhodli tyto informace nedostávat.
 • Správa vašich požadavků: Zúčastnit se a spravovat vaše požadavky na nás.
 • Pro převody podniků: Vaše údaje můžeme použít k vyhodnocení nebo provedení fúze, odprodeje, restrukturalizace, reorganizace, rozpuštění nebo jiného prodeje nebo převodu některých nebo všech našich aktiv, ať už jako pokračující činnost nebo jako součást bankrotu, likvidace nebo podobného řízení, ve kterém jsou mezi převedenými aktivy osobní údaje, které máme o našich uživatelích služeb k dispozici.
 • Pro jiné účely: Vaše údaje můžeme použít k jiným účelům, jako je analýza dat, identifikace trendů používání, stanovení účinnosti našich propagačních kampaní a vyhodnocení a vylepšení naší Služby, produktů, služeb, marketingu a vašich zkušeností.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet v následujících situacích:

 • S poskytovateli služeb: Vaše osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb, abychom mohli sledovat a analyzovat používání naší služby a kontaktovat vás.
 • Pro převody podniků: Vaše osobní údaje můžeme sdílet nebo převádět v souvislosti s jakýmkoli fúzí, prodejem aktiv Společnosti, financováním nebo akvizicí celého našeho podniku nebo jeho části jiné společnosti nebo v jeho průběhu.
 • S přidruženými společnostmi: Vaše údaje můžeme sdílet s našimi přidruženými společnostmi, v takovém případě budeme od těchto přidružených společností vyžadovat dodržování těchto zásad ochrany osobních údajů. Mezi přidružené společnosti patří naše mateřská společnost a jakékoli další dceřiné společnosti, partneři ve společných podnicích nebo jiné společnosti, které kontrolujeme nebo které s námi mají společnou kontrolu.
 • S obchodními partnery: Vaše informace můžeme sdílet s našimi obchodními partnery, abychom vám mohli nabídnout určité produkty, služby nebo propagační akce.
 • S ostatními uživateli: když sdílíte osobní údaje nebo jiným způsobem komunikujete ve veřejných prostorách s jinými uživateli, mohou tyto informace zobrazit všichni uživatelé a mohou být veřejně distribuovány venku. Pokud komunikujete s jinými uživateli nebo se zaregistrujete prostřednictvím služby sociálních médií třetích stran, mohou vaše kontakty ve službě sociálních médií třetích stran vidět vaše jméno, profil, obrázky a popis vaší činnosti. Podobně si ostatní uživatelé budou moci prohlédnout popisy vaší aktivity, komunikovat s vámi a zobrazit váš profil.
 • S Vaším souhlasem: Vaše osobní údaje můžeme s vaším souhlasem zveřejnit pro jakékoli jiné účely.

Uchovávání vašich osobních údajů

Společnost bude uchovávat vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme uchovávat a používat v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností (například pokud jsme povinni uchovat vaše údaje v souladu s platnými zákony), řešení sporů a prosazování našich právních dohod a zásad.

Společnost také uchová údaje o používání pro účely interní analýzy. Údaje o používání jsou obecně uchovávány po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou tato data použita k posílení zabezpečení nebo ke zlepšení funkčnosti naší služby, nebo pokud jsme ze zákona povinni tyto údaje uchovávat po delší dobu.

Předání vašich osobních údajů

Vaše údaje, včetně osobních údajů, jsou zpracovávány v provozních kancelářích společnosti a na jakýchkoli dalších místech, kde se nacházejí strany zapojené do zpracování. Znamená to, že tyto informace mohou být přenášeny do počítačů umístěných mimo váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci a udržovány v nich, kde se zákony na ochranu údajů mohou lišit od zákonů ve vaší jurisdikci.

Váš souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů, po kterém následuje vaše odeslání těchto informací, představuje váš souhlas s tímto převodem.

Společnost přijme veškerá přiměřeně nezbytná opatření, aby zajistila, že s vašimi údaji bude zacházeno bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, a nedojde k žádnému přenosu vašich osobních údajů do organizace nebo do země, pokud neexistují odpovídající kontroly, včetně Vaše údaje a další osobní údaje.

Zveřejnění vašich osobních údajů

Obchodní transakce

Pokud je společnost zapojena do fúze, akvizice nebo prodeje aktiv, mohou být vaše osobní údaje přeneseny. Před přenosem vašich osobních údajů a poté, co se na ně vztahují jiné zásady ochrany osobních údajů, vás upozorníme.

Vymáhání práva

Za určitých okolností může být společnost povinna zveřejnit vaše osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na platné žádosti orgánů veřejné moci (např. Soud nebo vládní agentura).

Další právní požadavky

Společnost může zveřejnit vaše osobní údaje v dobré víře, že je tato akce nezbytná pro:

 • Dodržujte zákonnou povinnost
 • Chraňte a bráňte práva nebo majetek společnosti
 • Zabraňte nebo prošetřte možné provinění v souvislosti se Službou
 • Chraňte osobní bezpečnost uživatelů služby nebo veřejnosti
 • Chraňte před právní odpovědností

Zabezpečení vašich osobních údajů

Zabezpečení vašich osobních údajů je pro nás důležité, ale pamatujte, že žádný způsob přenosu přes internet nebo způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nejsou provozovány námi. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky této třetí strany. Důrazně doporučujeme, abyste si pročetli zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte.

Nemáme žádnou kontrolu nad a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli webů nebo služeb třetích stran.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Naše zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O všech změnách vás budeme informovat zveřejněním nových zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Než změna vstoupí v platnost, dáme vám vědět e-mailem nebo prominentním oznámením o naší službě a aktualizujeme datum „Poslední aktualizace“ v horní části těchto zásad ochrany osobních údajů.

Doporučujeme tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovat, zda neobsahují jakékoli změny. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů jsou účinné, pokud jsou zveřejněny na této stránce.

NAŠE KONTAKTY

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat: